Indhold

I dette afsnit omtales reglerne om fradrag ved indkomstopgørelsen for udgifter til vedligeholdelse af den faste ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag for vedligeholdelsesudgifter på fast ejendom (C.H.3.2.3.4.1)
  • Vedligeholdelse eller forbedringer mv. på fast ejendom? (C.H.3.2.3.4.2)
  • Særlige former for vedligeholdelse på fast ejendom (C.H.3.2.3.4.3)
  • Procentreglen for nyerhvervede udlejningsejendomme (C.H.3.2.3.4.4)
  • Hensættelse til vedligeholdelse på udlejningsejendomme efter lejelovgivningen (C.H.3.2.3.4.5)