Dato for udgivelse
03 Jun 2012 13:27
Til
Virksomheder og andre, beskæftiget med told
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

SKAT har udarbejdet en ekstern drejebog i forbindelse med udlægningen af Manifestsystemet den 9. juni 2012


Til brug i forbindelse med udlægningen af Manifestsystemet den 9. juni, er udarbejdet vedlagte "Drejebog". Drejebogen beskriver de situationer, der kan opstår optil, under og lige efter udlægningen, og de muligheder, som virksomhederne/brugerne har i den forbindelse.

SKATs toldsystemer er midlertidigt lukket det meste af den 9. juni pga. udlægningen. Hvordan angivelser m.v. i forhold til disse systemer skal håndteres i den sammenhæng, fremgår ligeledes af Drejebogen.

Bemærk, at der ikke er nogen overgangsordning/"period of grace" i forbindelse med idriftsættelsen af Manifestsystemet; når systemerne således igen åbnes, er det de nye udgaver, der skal anvendes.