Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om fradrag for udgifter i forbindelse med fast ejendom, der anvendes helt eller delvist erhvervsmæssigt.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit (C.C.2.4.4), hvor reglerne om fradrag for afskrivninger på bygninger og installationer er omtalt.