åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.2.2 Indtægter på fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit omfatter reglerne om beskatning af indtægt på fast ejendom, der skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Indtægter ved udlejning med videre af fast ejendom (C.H.3.2.2.1)
  • Opgørelse af lejeindtægter i særlige situationer (C.H.3.2.2.2)
  • Andre indtægter i forbindelse med udleje (C.H.3.2.2.3)
  • Tilskud til ejere af fast ejendom (C.H.3.2.2.4).