åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, og i hvilke relationer det har betydning. I afsnittet belyses fx forskellen på beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed, ligesom visse beskatningsregler for dele- og platformsøkonomi omtales.

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1.1.1)
  • Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) (C.C.1.1.2)
  • Dele- og platformsøkonomi (C.C.1.1.3).