Indhold

Dette afsnit handler om reglen i SL § 5, stk. 1, litra a, der bestemmer, at indtægter ved salg og anden afståelse af formuegoder (aktiver) ikke skal medregnes til indkomsten jf. SL § 4. Desuden beskrives undtagelser til reglen.

Afsnittet indeholder:

Se også afsnit C.C.6.9 Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat).