åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.1.3 Formuebevægelser, salg af aktiver, spekulation, næring, SL § 5" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper, der kan udledes af SL § 5.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.1.6.1 Erstatninger og forsikringsydelser
  • C.C.2.1.8 om gaver, herunder om SL § 5, stk. 1, litra b.