åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.1.2 Indkomstbegrebet i SL § 4, herunder afkald på indtægt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper, der kan udledes af SL § 4.

Afsnittet indeholder: