åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit behandler begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed og afgrænsningen over for lønmodtagere og honorarmodtagere. Det beskrives også, hvilken betydning det har for beskatningen, om man er selvstændigt erhvervsdrivende eller ej.

Selvstændig virksomhed kan også være ikke-erhvervsmæssig. Dette kaldes også hobbyvirksomhed. Udtrykket hobbyvirksomhed anvendes i praksis og i litteraturen både om egentlig hobbypræget virksomhed og om anden virksomhed, der ikke opfylder kriterierne for at være erhvervsmæssig. I afsnittet beskrives, hvilken betydning det har for beskatningen, at der er tale om hobbyvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1.1)
  • Selvstændigt erhvervsdrivende i modsætning til lønmodtager og honorarmodtager (C.C.1.2)
  • Selvstændig erhvervsvirksomhed. Afgrænsningen over for ikke-erhvervsmæssig virksomhed (herunder hobbyvirksomhed) (C.C.1.3).