Regel

Medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan fratrække udgifter til bidrag til efterlønsordningen i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Se PBL § 49 A, stk. 1, og lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 77, stk. 4.

Det betyder, at bidrag til efterlønsordningen er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag på linje med bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Bidraget kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst.

Det følger af de almindelige regler i KSL § 1, stk. 2, og § 2, stk. 9, 2. pkt. smh. § 2, stk. 1, nr. 9., at der kun er fradrag for efterlønsbidrag for fuldt skattepligtige personer, der ikke hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og for personer, som beskattes efter grænsegængerreglerne.