åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.10.4.3 Forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver de forskellige typer af forsikrings- og pensionsordninger, der enten falder ind under PBL § 50, PBL § 53 A, PBL § 53 B eller statsskattelovens regler. Det fremgår af beskrivelsen, hvilken regel den konkrete ordning hører ind under.

Ordningerne er nævnt i alfabetisk orden.

Afsnittet indeholder: