Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regler, der gælder for ordninger omfattet af PBL afsnit II (§§ 49 -53 eller bekendtgørelser efter disse regler).

Afsnittet indeholder: