Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel til en udenlandsk og fra en udenlandsk pensionsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Overførsel til en udenlandsk pensionsordning 
  • Overførsel fra en udenlandsk pensionsordning.

Overførsel til en udenlandsk pensionsordning

En pensionsopsparer kan ikke overføre en pensionsordning efter PBL § 41, stk. 1, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning, som Skattestyrelsen har godkendt efter PBL § 15 C, er skattebegunstiget i udlandet. Se PBL § 41, stk. 9, 1. pkt.

Reglen i PBL § 41, stk. 9, 1. pkt., skal sikre, at en pensionsopsparer ikke kan opnå afgiftsfrihed af udbetalingen ved at overføre en pensionsordning til en udenlandsk godkendt pensionsordning efter PBL § 15 C og samtidig efterfølgende få fradrag eller bortseelsesret for indbetalingen til den udenlandske pensionsordning, eksempelvis i forbindelse med flytning fra Danmark eller i forbindelse med begrænset skattepligt til det pågældende land.

Ved afgørelsen af, om pensionsordningen i forbindelse med overførslen er skattebegunstiget i udlandet, er det uden betydning, hvor stort omfang skattebegunstigelsen i udlandet har. Det er også uden betydning, hvilken karakter skattebegunstigelsen har.

Der er en formodning for, at den udenlandske, godkendte pensionsordning er skattebegunstiget. Det vil navnlig være tilfældet, hvis den pågældende er skattepligtig i udlandet. Det er dermed pensionsopspareren, der skal dokumentere eller sandsynliggøre, at indbetalingen i forbindelse med overførslen til den modtagende pensionsordning ikke er skattebegunstiget i udlandet.

En pensionsopsparer kan ikke overføre en pensionsordning til en pensionsordning omfattet af PBL § 15 D. Se PBL § 41, stk. 9, 2. pkt.

Reglen i PBL § 41, stk. 9, 2. pkt., skal sikre, at en pensionsopsparer, der i forvejen har en pensionsordning omfattet af PBL, kapitel 1, og som efterfølgende får en udenlandsk ordning godkendt efter PBL § 15 D ikke kan undgå PAL-skat af den førstnævnte ordning ved skatte- og afgiftsfrit at overføre den til PBL § 15 D-ordningen. Afkastet af en ordning, der er godkendt efter PBL § 15 D, er nemlig skattefrit. Se PAL § 1, nr. 1, litra e.

Overførsel fra en udenlandsk pensionsordning

Se om overførsel af en udenlandsk pensionsordning, der ikke er omfattet af PBL, kapitel 1, til en dansk pensionsordning i afsnit C.A.10.2.1.3.2 om private ordninger med indbetalingsperiode 10 år eller mere.