Indhold

Beløb fra en indeksordning med opsparingskonto kan ikke overføres til andre pensionsordninger.

Der kan ske overførsel af en indeksordning efter samme regler som i PBL § 41, stk. 1:

  • Fra et forsikringsselskab til et andet forsikringsselskab
  • Fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut.

Sådan en overførsel kan ske i det omfang, overførslen kan ske efter de regler, som finansministeren har fastsat herom. Se PBL § 41, stk. 2.

Indekskontrakter med tilhørende konto kan, indtil interessenten er fyldt 67 år, overflyttes til et andet pengeinstitut, jf. BEK nr. 1203 af 31. oktober 2014, § 3 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter, jf. LBK nr. 521 af 18. maj 2017.

Da en indeksordning med forsikring er omfattet af pensionsbeskatningslovens regler om pensionsordninger med løbende udbetaling- eller rateforsikring, kan beløb fra sådan en forsikring overføres efter PBL § 41, men i så fald bortfalder indekskontrakten og dermed retten til indekstillæg imidertid.