For bonus og renter for indeksordninger gælder de samme skatteregler som for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Se afsnit (C.A.10.2.1.7) om bonus og renter for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Bemærk

Hvis indekskontrakter, der knyttede sig til en opsparingskonto, er bortfaldet, fx som følge af misligholdelse, skal de løbende renter af indeståendet på kontoen ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, så længe indeståendet ikke er hævet, jf. PBL § 45, stk. 1. Der betales indkomstskat efter PBL § 20, stk. 1 nr. 3, af de løbende udbetaling  efter det fyldte 67. år eller 65. år fra opsparingskontoen, også selvom indekskontrakterne er misligholdt og bortfaldet. De løbende renter skal heller ikke medregnes, når indeståendet hæves i utide, idet der så skal betales en afgift.