Pensionsopspareren (interessenten) kan ikke overdrage, pantsatte eller på anden måde råde over den ret, som han eller hun har i henhold til indekskontrakten. Det indebærer, at indeksordninger heller ikke kan udloddes i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring.

Se lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, § 11, (jf. LBK nr. 521 af 18. maj 2017).