Pensionsopspareren (interessenten) kan ikke overdrage, pantsatte eller på anden måde råde over den ret, som han eller hun har i henhold til indekskontrakten.

Se lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, § 11, (jf. LBK nr. 521 af 18. maj 2017).