Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om afgift efter pensionsbeskatningsloven ved udbetaling af kapitalpensionsordninger og supplerende engangsydelser ved pensionsopsparerens død.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling ved dødsfald
  • Afgiften ved udbetaling.

Udbetaling ved dødsfald

Ved pensionsopsparerens død får den eller de personer, der er begunstigede, eller pensionsopsparerens dødsbo udbetalt pensionsopsparerens kapitalpensionsordninger og supplerende engangsydelse. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 6.

Udbetalingen sker til den eller de personer, der er indsat som begunstigede i ordningen. Har pensionsopspareren ikke indsat en begunstiget, tilfalder udbetaling fra kapitalpensionen de nærmest pårørende, men har pensionsopspareren udtrykkeligt bestemt, at der ikke skal være indsat begunstigede, sker udbetaling til pensionsopsparerens dødsbo.

Se også

Se også i afsnit

  • (C.A.10.2.5.1.1) om indsættelse af begunstigede i kapitalforsikringer
  • (C.A.10.2.5.1.2) om indsættelse af begunstigede i opsparinger i pensionsøjemed.

Afgiften ved udbetaling

Den eller de personer, der er berettiget til udbetalingen fra ordningen efter pensionsopsparerens død, er afgiftspligtige. Se PBL § 38, stk. 1.

Som udgangspunkt skal der betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb. Se PBL § 25, stk. 1, nr.1 og 6. Afgiften kan dog være lavere, hvis kapitalpensionsordningen er oprettet før den 1. januar 1980.

Afgiften af udbetaling ved pensionsopsparerens død følger de regler, der også gælder ved udbetaling, når pensionsudbetalingsalderen er nået.

Bemærk

Det gælder dog ikke for den del af kapitalpensionsordningen, der stammer fra overførsel af et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond foretaget d. 1. januar 2015 eller senere.

Af denne del beregnes afgiften således:

Hovedregel

Afgiften efter PBL § 14 A, stk. 1, udgør som hovedregel:

  • 40 pct. af værditilvæksten fra d. 1. januar 1980
  • 25 pct. af indbetalinger og værditilvækst heraf til og med d. 31. december 1979.

I mange tilfælde vil udbetalingen dog være omfattet af reglerne om nedsat afgift.

Undtagelse - nedsat afgift

Den nedsatte afgift udgør:

  • 37,5 pct. af værditilvæksten fra d. 1. januar 1980
  • 22,5 pct. af indbetalinger og værditilvækst heraf til og med d. 31. december 1979.

Se PBL § 14 A, stk. 2 og 3.

Ved at udbetalingen af den del af kapitalpensionen, der stammer fra et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der er overført d. 1. januar 2015 eller senere, er denne del af udbetalingen omfattet af reglerne om nedsat afgift efter PBL § 14 A, stk. 2 og 3, hvis lønmodtageren

  • ikke var fyldt 60 år på dagen for dødsfaldet, eller
  • på dagen før dødsfaldet kunne få udbetalt sin LD-opsparing til nedsat afgift, jf. PBL § 14, stk. 2-3, og 10.

Skemaet viser en oversigt over afgiftssatser ved udbetaling i anledning af pensionsopsparerens død af den del af kapitalpensionen, der stammer fra et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der er overført til kapitalpensionen d. 1. januar 2015 eller senere:

Indeståendet i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der er overført d. 1. januar 2015 eller senere

Indbetalinger til den
31. december 1979 og værditilvækst heraf indtil den 1. januar 1980

Værditilvækst fra den 1. januar 1980

 

Lønmodtageren var ikke fyldt 60 år på dagen for dødsfaldet

 

22,5 pct.

 

37,5 pct.

Lønmodtageren kunne få udbetalt LD-opsparingen til nedsat afgift på dagen før dødsfaldet

 

22,5 pct.

 

37,5 pct.

Øvrige udbetalinger

 

25 pct.

 

40 pct.

 

Se også

Se om afgift ved udbetaling ved pensionsalderen i afsnit (C.A.10.2.5.4.1).
Se om beregning, når der både skal betales afgift efter pensionsbeskatningsloven og boafgiftsloven i afsnit (C.A.10.2.10)