Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, at pensionsopspareren kan få en invalidesum fra en invalidesumsforsikring, der er tilknyttet en kapitalpensionsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling af invalidesum
  • Afgiften ved udbetaling.

Udbetaling af invalidesum

Pensionsopspareren har mulighed for at få udbetalt invalidesummen fra en invalidesumsforsikring, der er tilknyttet en kapitalpensionsordning, før pensionsudbetalingsalderen indtræder, hvis han eller hun har fået nedsat sin erhvervsevne (arbejdsevne/erhvervsevne) med mindst 2/3. Se PBL § 25, stk. 5.

Selvom invalidesumsforsikringen er oprettet i tilknytning til en kapitalpensionsordning, kan pensionsopspareren få invalidesummen udbetalt uafhængigt af kapitalpensionen. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 3. Pensionsopspareren kan derfor fortsætte sin kapitalpensionsordning, efter at invalidesummen er udbetalt til ham/hende.

Ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne) kan pensionsopspareren også vælge at få udbetalt selve kapitalpensionsordningen helt eller delvist. Se afsnit (C.A.10.2.5.4.2) om udbetaling ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne).

Afgiften ved udbetaling

Der skal betales en afgift på 40 pct. ved udbetaling af invalidesummen. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 5.