Der kan ske overførsel af kapitalpensionsordninger i følgende tilfælde:

  • Fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 4.
  • Fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet efter pensionsbeskatningslovens ikrafttræden. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 5.
  • Fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, jf. dog PBL § 41, stk. 8. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 6.

For så vidt angår flere kapitalpensionsordninger, der er oprettet i samme pengeinstitut og omfattet af overgangsfradraget i PAL § 10, stk. 1, skal det ved overførsel af en enkelt af ordningerne afgøres, om der er tale om deloverførsel, der medfører skattemæssige konsekvenser eller om overførsel af en hel (selvstændig) ordning, der ikke har nogen skattemæssige konsekvenser.

Hvis den overførte ordning er oprettet som led i en egentlig kollektiv aftale med arbejdsgiveren, kan den anses for en hel selvstændig ordning efter PBL § 41 så længe, at kontohaveren er ansat i den virksomhed eller inden for det område, der er dækket af den kollektive aftale.

Hvis en ordning er oprettet med en af Skatterådet godkendt lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 A, jf. ►PBL § 17 B◄ og betingelserne for fortsat bevarelse af den lavere pensionsalder er til stede, vil ordningen i forhold til andre ordninger med tidligste pensionsalder svarende til pensionsudbetalingsalderen blive betragtet som en hel selvstændig ordning.

Se også

Afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.
Afsnit C.A.10.2.8.5 om overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958