For bonus og renter for kapitalpensionsordninger gælder de samme skatteregler som for ratepensionsordninger.

Se afsnit (C.A.10.2.2.7) om bonus og renter for ratepensionsordninger.