åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for anbringelse af midlerne i en kapitalpensionsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Kapitalforsikringer i pensionsøjemed
  • Kapitalopsparing i pensionsøjemed.

Kapitalforsikringer i pensionsøjemed

De regler, der gælder for anbringelse af midlerne på en pensionsordninger med løbende udbetalinger, gælder også for kapitalforsikringer i pensionsøjemed.

Se afsnit C.A.10.2.1.2 om anbringelsesregler for danske pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Se afsnit (C.A.10.3.2.1.2) om anbringelsesregler for ordninger godkendt efter PBL § 15 C

Kapitalopsparing i pensionsøjemed

De regler, der gælder for anbringelse af midlerne på en rateopsparing i pensionsøjemed, gælder også for kapitalopsparing i pensionsøjemed.

Se afsnit C.A.10.2.2.2 om anbringelsesregler for danske rateopsparinger.

Se afsnit (C.A.10.3.2.1.2) om annbringelsesregler for ordninger godkendt efter PBL § 15 C

 Se afsnit C.A.10.2.6.2 om anbringelsesregler for aldersforsikring og aldersopsparing.   

PBL § 30 B, stk. 1-4, finder tilsvarende anvendelse på aldersopsparing. Se PBL § 30 B, stk. 9. Det betyder, at der ved dispositioner, der udløser afgift efter PBL § 30, stk. 1, skal betales en afgift på 20 pct. efter PBL § 30, stk. 1, 16. pkt.