Indhold

Dette afsnit handler om de krav, en kapitalpensionsordning skal opfylde, for at den er omfattet af PBL §§ 10-11 eller PBL §§ 12-13.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en kapitalpensionsordning? (C.A.10.2.5.1.1)
  • Kapitalforsikringer i pensionsøjemed (skattekode 03 og 14) (C.A.10.2.5.1.2)
  • Opsparing i pensionsøjemed (skattekode 08 og 15) (C.A.10.2.5.1.3)
  • Invalidesumsforsikring i tilknytning til kapitalpensionsordninger (C.A.10.2.5.1.4)
  • Kapitalpensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere (C.A.10.2.5.1.5)