Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i hovedafsnit for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I forbindelse med Den juridiske vejledning 2019-2 er der sket en deling af afsnit G.A. Inddrivelse, således at de afsnit, der indeholder regler om opkrævning, nu er flyttet til afsnit A.D. Opkrævning.

Afsnit A.D. er en del af Skattestyrelsens juridiske vejledning og omhandler de opgaver, som Skattestyrelsen varetager i forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • ►Afsnit A.D Opkrævning.◄

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.D. omhandler Skattestyrelsens opgaver som opkrævningsmyndighed:

 • Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed (A.D.1)
 • Snitflader mellem opkrævning og inddrivelse (A.D.2)
 • Stamdata - stiftelse, forfald og sidste rettidige betalingsdato (A.D.3)
 • Hæftelse (A.D.4)
 • Særlige hæftelsesregler (A.D.5)
 • Nulstilling og erstatningsansvar (A.D.6)
 • Betaling og dækningsrækkefølge (A.D.7)
 • Renter og gebyr ved forsinket eller manglende betaling (A.D.8)
 • Forebyggende restance (A.D.9)
 • Afdragsordning og henstand (A.D.10)
 • Eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6 (A.D.11)
 • Transport af fordringer (A.D.12)
 • Modregning (A.D.13)
 • Arrest (A.D.14)
 • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud. (A.D.15)
 • Beslaglæggelser (A.D.16)
 • Inddragelse af nummerplader (A.D.17)
 • Tvangsopløsning (A.D.18)
 • Bobehandling (A.D.19)
Tema(er)
Skatteforvaltningen som Opkrævningsmyndighed Hæftelse Afdragsordninger Eftergivelse Modregning Henstand Foreløbige retsmidler
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love:

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2019.66.ØLR

A.D.16.2

SKM2019.107.ØLR

A.D.6

SKM2019.133.BR

A.D.13.3.2

SKM2019.170.LSR

A.D.5.9

SKM2019.304.ØLR

A.D.6

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D. Opkrævning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.