Dette afsnit handler om reglerne for fradragsret og bortseelsesret for indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension. Se PBL §§ 18 og 19.

Afsnittet indeholder:

  • Arbejdsgiveradministrerede ordninger (C.A.10.2.1.3.1)
  • Private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere (C.A.10.2.1.3.2)
  • Private ordninger med engangsindskud (kapitalindskud) (C.A.10.2.1.3.3)
  • Private ordninger med indbetalingsperiode på mindre end 10 år (C.A.10.2.1.3.4)
  • Efterbeskatning ved ophør eller nedsættelse af indbetalingerne (C.A.10.2.1.3.5).