Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel og flytning af en pensionsordning til en anden pensionsordning. Afsnittet beskriver dels de generelle skattemæssige regler for overførsel og flytning, dels de skattemæssige regler for eksempelvis overførsel af ordninger oprettet før den 1. maj 2007 og for overførsel til en udenlandsk ordning.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regler for overførsel (C.A.10.2.8.1)
  • Overførsel af pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 (C.A.10.2.8.2)  
  • Overførsel til og fra en udenlandsk pensionsordning (C.A.10.2.8.3)
  • Overførsel af pensionsordninger til og fra De Europæiske Fællesskaber (C.A.10.2.8.4)
  • Overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958 (C.A.10.2.8.5)
  • Ventekonti (C.A.10.2.8.6)
  • Flytning af en eksisterende ordning (C.A.10.2.8.7).