Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel og flytning af en pensionsordning til en anden pensionsordning. ►Afsnittet beskriver de generelle skattemæssige regler for overførsel og flytning, de skattemæssige regler for at opretholde en pensionsordnings aldersgrænse for udbetaling i forbindelse med en overførsel, og de skattemæssige regler for overførsel til og fra en udenlandsk pensionsordning mv.◄

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regler for overførsel (C.A.10.2.8.1)
  • ►Hel eller delvis overførsel af pensionsordninger med opretholdelse af den afgivende ordnings aldersgrænse (C.A.10.2.8.2)◄   
  • Overførsel til og fra en udenlandsk pensionsordning (C.A.10.2.8.3)
  • Overførsel af pensionsordninger til og fra De Europæiske Fællesskaber (C.A.10.2.8.4)
  • Overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958 (C.A.10.2.8.5)
  • Ventekonti (C.A.10.2.8.6)
  • Flytning af en eksisterende ordning (C.A.10.2.8.7).