Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regler om pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende i PBL § 15 A (kaldet ophørspension).

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund, formål og historik for reglen om ophørspension (C.A.10.2.3.1)
  • Reglen i PBL § 15 A om ophørspension (C.A.10.2.3.2)
  • Betingelser for ophørspension (C.A.10.2.3.3)
  • Indbetalinger til ophørspension (C.A.10.2.3.4)
  • Fradragsret og fradragstidspunkt for ophørspension (C.A.10.2.3.5)
  • Udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning (C.A.10.2.3.6).