Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for skattemæssig behandling af ratepensionsordninger, dvs. rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparing i pensionsøjemed.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til ratepensionsordningen (C.A.10.2.2.1)
  • Anbringelsesregler for ratepensionsordninger (C.A.10.2.2.2)
  • Fradragsregler for danske ratepensionsordninger (C.A.10.2.2.3)
  • Udbetalinger fra ratepensionsordninger (C.A.10.2.2.4)
  • Dispositioner i strid med pensionsformålet for ratepensionsordninger (C.A.10.2.2.5)
  • Udlodninger til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse og bosondring for ratepensionsordninger (C.A.10.2.2.6)
  • Bonus og renter for ratepensionsordninger (C.A.10.2.2.7)
  • Overførsler af ratepensionsordninger og ophørende alderspension (C.A.10.2.2.8)
  • Fraflytning til udlandet (skatteflugt) (C.A.10.2.2.9)