åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.10.4 Andre pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger, der ikke er omfattet af PBL afsnit I" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de pensions-, forsikrings- eller opsparingsordninger, hvor bidrag eller præmie ikke er skattefri efter PBL afsnit I.

Afsnittet indeholder:

  • Ordninger med eller uden fradragsret for præmien/bidraget med eget regelsæt efter PBL afsnit II (C.A.10.4.1)
  • Andre ordninger uden fradragsret for præmien/bidraget i Danmark omfattet af PBL afsnit II A, PBL § 50 eller statsskatteloven (C.A.10.4.2)
  • Forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger (C.A.10.4.3).