Indhold

Dette afsnit beskriver grundlaget for at indgå aftaler om opsparing mv. til pension samt kravene til den indgåede aftale.

Afsnittet indeholder