Dato for udgivelse
30 May 2012 14:10
Til
Virksomheder, der anvender Manifest Testmiljøet (TFE)
Sagsnummer
XX
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Den 25. maj blev der udsendt en nyhedsmail om mindre rettelser i Manifest Testmiljø (TFE).
I forbindelse med denne nyhedsmail, fremgik det desværre ikke at rettelserne ikke har konsekvenser, hvis der anvendes filoverførsel.


I forbindelse med at nedenstående rettelser til Manifest Testmiljøet blev meldt ud den 25. maj 2012, vil vi hermed præcisere, at rettelserne ikke medfører behov for ændringer i forbindelse med anvendelse af filoverførsel.

I meddelelse IEA19 (DKA19A) var data feltet "Declaration registered date from" og "Declaration registered date to" fejlagtigt ikke defineret i overensstemmelse fil beskrivelsen til format n8.

Ligeledes var feltet "Search indicator" ikke defineret format n.2.

Disse fejl er nu rettet.

I meddelelse IEA69 (DKA69A) "Indsættelse af faktisk ankomst på MIO", var datagruppen TRANSIT ACCOMPANYING DOCUMENT OPERATION fejlagtigt ikke defineret som optional.

Dette er nu rettet.

Betingelse C046DK er fjernet fra afgangsdeklarationen (IED47 og IED87) og i stedet delvist indarbejdet i C224DK.

I betingelse C239DK var datagruppen Temporary Storage Facility Operator på ankomstdeklaration (IEA44, IEA47, IEA84 og IEA87 fejlagtig ikke defineret som obligatorisk. Dette er nu rettet, således at betingelsen nu er i overensstemmelse med proceduren for ankomst.

 Som følge heraf er følgende implementeringsdokumenter derfor opdateret:

  • File Description - Manifest part 1 Transport (ver 1.4)
  • File Description - Manifest part 2 Temporary storage (ver 1.4)
  • Manifest_Conditions (ver 1.6)
  • Wsdl-xsd Manifest part 2 - Temporary Storage  (v24)
  • Appendix B2-DK Logical Data model_Functional Structure of Information to be exchanged (ver 2.03.01)

 Vi beklager at dette ikke fremgik af nyhedsmailen fra den 25. maj 2012.

Med venlig hilsen
ICS/Manifest-projektet