Dato for udgivelse
29 May 2012 09:04
SKM-nummer
SKM2012.322.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-031477
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ændret omberegningen af grundværdien i 2004-niveau fra 952.200 kr. til 538.200 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 er anvendt en for høj områdepris ved omberegningen af grundværdien.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingen for yderligere 29 ejendomme med samme forhold.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 18;
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 18;
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning

Vurderingsvejledning 2012-1 F.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en bebygget grund, der pr. 1.10.2005 blev vurderet 1. gang. SKAT har i forbindelse med vurderingen samtidig foretaget en omberegning af grundværdien i 2004-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 18. SKAT har ved denne omberegning anvendt en forkert områdepris, hvorved at grundlaget for den kommunale grundskyld har været for højt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig højere kommunal grundskyld for efterfølgende år. Den omberegnede grundværdi blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra 10. januar 2007. Afgørelsen betyder at det er kommunens afgørelse, om forældelse skal gøres gældende i perioden 1. januar 2008 - 9. januar 2009.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingen for yderligere 29 ejendomme med samme forhold.