Dato for udgivelse
25 May 2012 14:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-045003
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer samt dele heraf af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved afgørelse (2012/278/EU) offentliggjort i EU-tidende L 134 af 24. maj 2012 afsluttet antisubsidieproceduren vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer samt dele heraf af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår afslutning af antisubsidieproceduren henvises til teksten i afgørelse (2012/278/EU).

Afgørelsen træder i kraft den 25. maj 2012.