Dato for udgivelse
25 May 2012 13:18
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning undersøgelse vedrørende antidumpingforanstaltninger på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 437/2012 offentliggjort i EU-tidende L 134 af 24. maj 2012 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 og 7019 59 00 13) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan (TW) og Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registring.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 437/2012.

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2012.