Dato for udgivelse
24 May 2012 15:57
Til
Importører, speditører, transportører, kurerer m.fl.
Sagsnummer
J.12-126 361
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT gennemfører igen en undersøgelse af importørernes regelefterlevelse på baggrund af Told Compliance undersøgelsen i 2009/2010, hvor der blev konstateret fejl i over halvdelen af alle fortoldninger.


 

SKAT gennemførte i perioden september 2009 - juni 2010 en undersøgelse af importørernes regelefterlevelse.

Undersøgelsen omfattede kontrol af 2.000 fortoldningsangivelser fra ca. 1.000 virksomheder, hvor virksomhedernes fortoldninger var repræsentativt udvalgt.

Den samlede fejlprocent på landsplan blev opgjort til 54,3 procent

dvs. at lidt over hver anden fortoldningsangivelse var fejlbehæftet. Og det er for højt.

SKAT følger op

De mange fejl kan bunde i mange ting. Det kan både ske hos importørvirksomheden, hos en ekstern virksomhed, der håndterer importfortoldningerne, som fx en speditør, kurer eller lign. SKAT har derfor arbejdet med at målrette indsatsen mod de brancher, hvor fejlprocenterne er højst.

Er der færre fejl nu?

Den høje fejlprocent vil SKAT nu følge op på og undersøge, om der stadig begås mange fejl eller om tallet er faldende. Den nye undersøgelse vil tage udgangspunkt i et antal repræsentativt udvalgte virksomheder. Det kan betyde, at din virksomhed bliver udtaget til kontrol. Vær opmærksom på at din virksomhed i denne sammenhæng kan blive kontrolleret, uanset om vi for nyligt har været på kontrol hos jer.

Såfremt din virksomhed er udtaget til kontrol, vil I høre nærmere fra SKAT i løbet af juni og august måned 2012.

Resultatet af den nye undersøgelse forventes at foreligge sidst i 2013.

 

Med venlig hilsen

 

SKAT