Definition

Indkøbsforeninger er andelsforeninger, der driver virksomhed således, at foreningens formål er at

 • indkøbe, fremskaffe eller fremstille varer eller
 • levere tjenesteydelser til medlemmernes forbrug.

Se SEL § 15, stk. 1. 

Procentindkomsten

Indkomsten beregnes på grundlag af den opgjorte formue og efter reglerne i SEL § 15, stk. 2-4.

Indkomsten opgøres som

 • fire pct. af en så stor del af formuen, som svarer til forholdet mellem andelsforeningens omsætning med medlemmer og den samlede omsætning, og
 • seks pct. af den resterende del af formuen.

Omsætning med medlemmer udgør andelsforeningens salg til anvendelse ved udøvelsen af

 • medlemmernes egen bedrift eller
 • medlemsforeningers medlemmers bedrift.

 Omsætning med medlemmer udgør også salg til medlemmer af færdigvarer og hjælpestoffer til at anvende i produktionen.

Omsætning med

 • andelsforeninger, der kun driver virksomhed som indkøbsforeninger, eller
 • indkøbsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i afsnit C.D.8.7.5 om blandede foreninger, jf. SEL § 16 A, stk. 1, og som ikke er medlemmer

skal hverken medregnes ved opgørelsen af

 • andelsforeningens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller 
 • den samlede omsætning.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.8.7.2 om formueopgørelsen
 • C.D.10.1.2 om skatteprocenten for kooperationsbeskatning (andelsbeskatning).