Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige skattemæssige regler for opgørelse af elforsyningsvirksomheders skattepligtige indkomst.

Afsnittet handler om