Fradragsberettigede driftsomkostninger kan fradrages i erhvervsmæssig indkomst eller i anden indkomst.

Fradraget i erhvervsmæssig indkomst omfatter driftsomkostninger, der har relation til de indtægter, der anses som erhvervsmæssige.

Andre fradragsberettigede omkostninger fradrages i den anden indkomst.

En korrekt fordeling mellem erhvervsmæssige omkostninger og andre fradragsberettigede omkostninger kan i særlige situationer have betydning for størrelsen af bundfradraget.

Det gælder, hvis omkostningerne medfører, at den anden indkomst bliver lavere end de 25.000 kr., som det maksimale bundfradrag udgør.