Indhold

Dette afsnit handler om lempelse for den dobbeltbeskatning, der kan opstå, hvis et udbytte fra et udenlandsk selskab, hvis aktier er omfattet af ABL § 19, ikke er skattefrit i Danmark.

 Afsnittet indeholder:

  • Lempelse
  • Maksimal lempelse
  • Beregning af lempelsen.

Lempelse

Hvis en fond mv. modtager udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af ABL § 19, som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, eller af SEL § 17, stk. 2, kan Skattestyrelsen efter ansøgning eftergive den udbyttemodtagende fond mv. en del af skatten. Se FBL § 11, stk. 2, der henviser til SEL § 17, stk. 3.

Maksimal lempelse

Der kan gives lempelse for den faktiske merskat, der vedrører udbyttet set i forhold til en situation, hvor selskaberne er omfattet af dansk beskatning. Se afsnit C.D.10.2.7 om lempelse for udbytte af aktier omfattet af ABL § 19.

Se beskrivelsen for selskaber i afsnit C.D.10.2.7 om lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19. Se også eksempel 5 og 6 i afsnit C.D.10.3 om skatteberegningseksempler.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.3.2 om skattefrie udbytteindtægter.