Hvis en dansk moderfond mv. eller moderforening modtager udbytte fra selskaber, som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, nedsættes skatten for den udbyttemodtagende fond mv. eller forening, moderfonden/modertrusten/moderforeningen, med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst. Se FBL § 11, stk. 2 og SEL § 17, stk. 2.

Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab, datterselskabet, og ethvert datterselskab på lavere niveau skal betale i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderfonden mv. Det er en betingelse, at den udbyttemodtagende fond mv. eller forening, moderfonden/modertrusten/moderforeningen, på ethvert niveau ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, på udbytteudlodningstidspunktet. Se FBL § 11, stk. 2 og SEL § 17, stk. 2.

Se afsnit C.D.10.2.6 om datterselskabslempelse efter SEL § 17, stk. 2 og C.D.10.3 om skatteberegningseksempler.