Reglerne om modregning og tilbagebetaling af udbytteskat for selskaber gælder også for fonde mv. og foreninger. Se KSL § 67, stk. 2.

Hvis der er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i den indkomstskat, som fonden mv. eller foreningen skal betale for det indkomstår, hvori udbyttet er erhvervet. Hvis beløbet ikke kan anvendes til modregning, udbetales det kontant.