Har en fond mv. eller forening betalt skat til udlandet af indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst, kan der gives et fradrag i skatten til Danmark. Se LL § 33.

Fonde og foreningers skat af indkomst fra udlandet kan desuden nedsættes efter bestemmelser i DBO'er indgået med de pågældende stater. Skattenedsættelsen foretages i den beregnede skat i sædvanlig rækkefølge.

Fonde mv. og foreninger kan benytte reglen i LL § 33 H, hvorefter de kan vælge at bortse fra underskud ved virksomhed her i landet eller i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Man kan i denne forbindelse også se bort fra underskud, der kan fremføres fra tidligere indkomstår.

Se også

Se afsnit