Et beløb svarende til skattefrie udbytter og anvendt bundfradrag skal anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst.

Dette indebærer, at foreninger ved indkomstopgørelsen kun kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser, som nævnt i FBL §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger m.v., tilsammen overstiger disse skattefritagne indtægtsarter. Se FBL § 6.

Denne prioriteringsregel omfatter kun indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL § 3, stk. 2 og FBL § 10.

Skattefri avancer mv. og gaver, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter FBL § 3, stk. 3, er derimod ikke omfattet af prioriteringsreglen og skal derfor ikke anses for uddelt før nogen anden del af indkomsten. Det er desuden kun fradrag efter FBL §§ 4 og 5, der skal reduceres med de nævnte skattefrie indtægter.

Dermed skal den skattefrie del af udbyttet på unoterede porteføljeaktier (30 pct. af udbyttet) ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og er således omfattet som en skattefri indtægt af prioriteringsreglen. Se FBL § 6.

Fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud skal derimod ikke reduceres.

Se også

Se også C.D.9.9.2.2 om efterbeskatning af ikke anvendte hensættelser.