Indhold

Afsnittet handler om

  • generelle bemærkninger om driftsomkostninger (C.D.9.6.1)
  • sondring mellem driftsomkostninger og uddelinger (C.D.9.6.2)
  • sondring mellem erhvervsmæssige omkostninger og øvrige fradragsberettigede omkostninger (C.D.9.6.3)
  • det udvidede driftsomkostningsbegreb (C.D.9.6.4)
  • fremførsel af underskud (C.D.9.6.5).