Indhold

Afsnittet handler om

  • skattepligtens indtræden ved stiftelse eller forøgelse af aktivmassen (C.D.9.2.1)
  • skattepligtens ophør (C.D.9.2.2)
  • overgang fra én beskatningsform til en anden (C.D.9.2.3).