åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8 Særlige selskaber mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

For nogle selskaber gælder der særlige regler om opgørelsen af den skattepligtige indkomst m.v., enten med baggrund i lovgivningen eller efter skattemyndighedernes praksis.

Afsnittet handler om

 • banker (C.D.8.1)
 • forsikringsselskaber (C.D.8.2)
 • realkreditinstitutter (C.D.8.3)
 • sparekasser (C.D.8.4)
 • elforsyningsvirksomheder (C.D.8.5)
 • brugsforeninger (C.D.8.6)
 • andelsforeninger (C.D.8.7)
 • tonnageskat (C.D.8.8)
 • andre foreninger mv. (C.D.8.9
 • hvilke indtægter er skattepligtige for udenlandske selskaber, foreninger mv. (C.D.8.10)
 • midlertidigt solidaritetsbidrag fra selskaber med aktiviteter inden for råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne (C.D.8.11 )

Se også

Afsnit C.D.2.4.9 om samfundsbidrag fra den finansielle sektor.