åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.7.2 Skattefri virksomhedsomdannelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Virksomhedsomdannelseslovens område (C.C.7.2.1)
  • Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse (C.C.7.2.2)
  • Omdannelse af virksomhed med flere ejere (C.C.7.2.3)
  • Omdannelsesdatoen (C.C.7.2.4)
  • Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver ved omdannelse (C.C.7.2.5)
  • Retsvirkningerne af omdannelsen for den oprindelige ejer (C.C.7.2.6)
  • Retsvirkningerne af omdannelsen for selskabet - succession (C.C.7.2.7)
  • Flere virksomheder, delomdannelse (C.C.7.2.8)
  • Dødsboer og virksomhedsomdannelse (C.C.7.2.9).