Dato for udgivelse
14 May 2012 14:25
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-118874
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af aluminiumsradiatorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 402/2012 offentliggjort i EU-tidende L 124 af 11. maj 2012 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af aluminiumsradiatorer (toldtariffens pos. 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 og 7616 99 90 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpintold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 402/2012.

Forordningen trådte i kraft den 12. maj 2012.