Dato for udgivelse
14 May 2012 13:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-118456
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
12.05.2012
7615 10 10 00      Udgår og erstattes af:
7615 10 10 --Støbte:
10 ---Aluminiumsradiatorer og elementer eller sektioner, som disse radiatorer består af, uanset om sådanne elementer eller sektioner er samlet i blokke 6%
90 ---I andre tilfælde 6%


 

7615 10 90 00 Udgår og erstattes af:
7615 10 90 --I andre tilfælde:
10 ---Aluminiumsradiatorer og elementer eller sektioner, som disse radiatorer består af, uanset om sådanne elementer eller sektioner er samlet i blokke 6%
90 ---I andre tilfælde 6%


 

7616 99 10 90 Udgår og erstattes af:
7616 99 10 ----I andre tilfælde:
91 -----Aluminiumsradiatorer og elementer eller sektioner, som disse radiatorer består af, uanset om sådanne elementer eller sektioner er samlet i blokke 6%
99 -----I andre tilfælde 6%

 
 

7616 99 90 05 Udgår og erstattes af:
7616 99 90 ----Håndfremstillede:
01 -----Aluminiumsradiatorer og elementer eller sektioner, som disse radiatorer består af, uanset om sådanne elementer eller sektioner er samlet i blokke 6%
09 -----I andre tilfælde 6%
7616 99 90 90 Udgår og erstattes af:
7616 99 90 -----I andre tilfælde:
91 ------Aluminiumsradiatorer og elementer eller sektioner, som disse radiatorer består af, uanset om sådanne elementer eller sektioner er samlet i blokke 6%
99 ------I andre tilfælde 6%

 Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2012) som forventes udsendt ultimo juni 2012.